W tym poważnym przedsięwzięciu przyszedł z pomocą i pełną ofiarnością ówczesny dyrektor Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych – Pan Czerniak a następnie działalność wspierał Pan Kejs.

Działalność swoją klub rozpoczął oczywiście od stworzenia sekcji piłki nożnej. Pionierami drużyny byli tacy zawodnicy jak Stanisław Leśniak, Józef Różański, Józef Stasiak, Stanisław Solecki, panowie Stryjski, Wypyszewski, Kawecki, Stanisław Awiżyn, Stanisław Dobrzyński i wielu innych których nie sposób zapamiętać. Oprócz sekcji piłki nożnej działała również bardzo silnie sekcja siatkówki kobiet.

Klub przejawił aktywną działalność w roku 1957 dotąd dokąd istniały zespoły PGR. Z chwilą likwidacji tychże Zespołów i powołania Inspektorów PGR działalność klubów w tych mniejszych środowiskach znacznie osłabła a w niektórych przypadkach np. w Węgorzynie, całkowicie zanikła i tak to trwało do roku 1961. W lutym 1962 r. z inicjatywy Pana Władysława Adamowa oraz Stanisława Pawłowskiego klub SPARTA ponownie zainicjował swoją działalność. Nowo powołany Zarząd rozpoczął działalność ponownie a Gminna  Spółdzielnia SCH objęła patronat nad klubem do roku 1979. W tym czasie sercem i duszą Klubu był Pan Stanisław Pokrywka, który był stałym łącznikiem pomiędzy Klubem a Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Szczecinie. Ponadto czynnymi działaczami byli Panowie: Stanisław Awiżyn, Józef Stasiak, Jan Dobrzyński, Jacek Blacharski i Stanisław Wawszczyk.

W 1967 r., kiedy to Pan Władysław Adamów przeszedł do pracy w Łobzie , Prezesem Klubu został pan Marian Trejnowski a następnie pan Henryk Regulski. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych klub SPARTA przejawiał bardzo aktywną działalność. Czołowymi zawodnikami tamtych czasów byli bracia Jacek, Stanisław i Zbigniew Blacharscy, Tadeusz i Władysław Skwarowie, Roman i Józef Safarynowie, Henryk Maciejuk, Zbigniew Poznański, Ryszard Noryca, Jan Piotrowski, Stanisław Wawszczyk, Zygmunt Łuczyński i inni. Po roku 1978 pieczę nad Klubem przejął Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nowym Prezesem został mgr Józef Tyczko, który był również trenerem drużyny do chwili wyjazdu do Niemiec. Następnie Prezesem Zarządu został pan Aleksander Poznański. To właśnie za jego prezesury SPARTA awansowała do klasy A w 1986 roku. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte były latami  największej płynności na stanowisku Prezesa Klubu. Po rezygnacji Pana Aleksandra Poznańskiego, prezesem został Pan Stanisław Pawłowski. Kolejnymi Prezesami byli Panowie: Marian Marcinów, Stanisław Pawłowski, Zbigniew Grabowski, Jan Makowiecki, Antoni Moroz, Stanisław Pawłowski, Mariusz Pawłowski, Stanisław Bawół, Marian Kardasiewicz, Stanisław Pawłowski, Ryszard Dynarski.

W ostatnim 20-leciu występowało bardzo wielu zdolnych i utalentowanych zawodników takich jak: Krzysztof  Makarski, Andrzej Nowacki, Stanisław Wilczyński, Andrzej Wilk, Dariusz Lewczuk, Tomasz Sideł, Jerzy Wojciechowicz bracia Romańczykowie, bracia Nadkierniczni, Marian Marcinów, Wiesław Piec, Paweł Lipniewicz, Krzysztof Gwóźdź, Piotr Mazuro i wielu , wielu innych których nie sposób wymienić.

W minionym okresie (1949-2002)do zasłużonych i wybitnych działaczy należy zaliczyć:  Józefa Stasiaka, Stanisława Pokrywkę, Henryka Regulskiego, Jacka Blacharskiego, Aleksandra Poznańskiego, Stanisława Pawłowskiego, który pełnił funkcję 4-krotnie a jego staż na tym stanowisku równa się 11 lat, Andrzeja Nowackiego, Mariana Kardasiewicza, Krzysztofa Makarskiego, Jana Doburzyńskiego i wielu innych.

Do grona zasłużonych zawodników należy zaliczyć: Stanisława Awiżyna, Henryka Maciejuka, braci Jacka i Stanisława Blacharskich, Zbigniewa Poznańskiego, Ryszarda Norycę, Waldemara Safaryna, Krzysztofa Makarskiego, Krzysztofa Gwoździa, Mariusza Blacharskiego, Mariusza Pawłowskiego, Andrzeja Wilka, Tomasza Sidła. To za kadencji trenerskiej tego ostatniego-Pana Tomasza Sidła, Sparta po wielu latach pobytu w klasie A awansowała do klasy okręgowej w czerwcu 2003 roku.

Oprócz wymienionych zawodników i działaczy nie sposób pominąć ludzi, którzy wykonywali wyłącznie sprawy administracyjne klubu tj. bieżąca korespondencja czy księgowość a należą do nich Pan Zbigniew Harbuz i Pani Jadwiga Madej. To właśnie  między innymi wszystkim tym  ludziom Klub SPARTA przetrwał przez wszystkie te lata i trwa do dziś.

Inne artykuły

O witrynie

Informujemy o używaniu plików coockies do prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies, prosimy o opuszczenie tej strony lub zminę ustawień przeglądarki swojego urządzenia. Więcej na temat plików cookies i polityki prywatności przeczytasz >>>tutaj